Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương  Mời diễn giả nổi tiếng tham dự

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Công bố kết quả Nộp 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Công bố kết quả Nộp 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Công bố kết quả Nộp 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Công bố kết quả Nộp 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Công bố kết quả Nộp 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Công bố kết quả Nộp 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Công bố kết quả Nộp 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Hội họp Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc  Được báo từ trước 7 ngày

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Nhận thêm Việc Đóng 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Nhận thêm Việc Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Nhận thêm Việc Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Nhận thêm Việc Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Nhận thêm Việc Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Nhận thêm Việc Đóng 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Nhận thêm Việc Đóng 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Hội họp Dự án Vinafor 48 Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Hội họp Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Vinafor Vạn Phúc  hoàn thành căn hộ sớm hơn dự kién

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Hội họp Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Vinafor Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Hội họp Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Vinafor Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Tìm dự án Thanh toán 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Tìm dự án Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Tìm dự án Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Tìm dự án Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Tìm dự án Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Tìm dự án Thanh toán 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Tìm dự án Thanh toán 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Hội họp Vinafor Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc  Sẽ gửi vé mời tới từng cư dân

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Tìm dự án Trả 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Tìm dự án Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Tìm dự án Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Tìm dự án Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Tìm dự án Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Tìm dự án Trả 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Tìm dự án Trả 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Hội họp Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc  Có phòng bán hàng tại dự án

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Số tài khoản Đóng 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Số tài khoản Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Số tài khoản Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Số tài khoản Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Số tài khoản Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Số tài khoản Đóng 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Số tài khoản Đóng 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Kinh doanh Dự án Vinafor Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương  cuối năm Hạch toán toàn bộ chi phí

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Toán Chi phí Thanh toán 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Toán Chi phí Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Toán Chi phí Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Toán Chi phí Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Toán Chi phí Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Toán Chi phí Thanh toán 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Toán Chi phí Thanh toán 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Kinh doanh Vinafor Hoàng Vương

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương  Hạch toán toàn bộ chi phí

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Toán Chi phí Trả 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Toán Chi phí Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Toán Chi phí Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Toán Chi phí Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Toán Chi phí Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Toán Chi phí Trả 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Toán Chi phí Trả 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Kinh doanh Chung cư Vinafor Hoàng Vương

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương  Số tiền là 100 triệu đồng

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Đơn vị thứ cấp Đóng 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Đơn vị thứ cấp Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Đơn vị thứ cấp Đóng 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Đơn vị thứ cấp Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Đơn vị thứ cấp Đóng 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Đơn vị thứ cấp Đóng 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Đơn vị thứ cấp Đóng 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Đặt cọc Dự án Vinafor Hoàng Vương

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc Sàn hoàng vương tại địa chỉ Lê văn lương kéo dài

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Nhà đầu tư Thanh toán 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Nhà đầu tư Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Nhà đầu tư Thanh toán 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Nhà đầu tư Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Nhà đầu tư Thanh toán 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Nhà đầu tư Thanh toán 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Nhà đầu tư Thanh toán 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Đặt cọc Vinafor Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/

 

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc Hoàn thành nốt số tiền đợt 1 khi ký hợp đồng

 Diện tích ô đất: 4.555,6m2
+ Diện tích xây dựng: 2.200m2

+ Số người: 2.752 người
43 tầng căn hộ, 4 hầm, 5TTTM

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

1. Tổng quang Vinafor vạn Phúc

– Chủ đầu tư: Công ty  Hoàng Vương

– Giám sát thi công: Công ty UDIC

– Đơn vị phân phối độc quyền bởi STDA.

– Địa điểm: KĐTM Dương Nội – Hà Đông

– Tổng số căn hộ: 688 căn..

– Thời gian bàn giao: Tháng 8 năm 2017.

2. Liên kết vùng

Chung cư Vinafor Hoàng Vương cách:

• chợ Dương Nội: 1km

• Bến xe Yên Nghĩa: 3km

• Bệnh viện Quân y 103: 4km

• Khu Thiên đường Bảo sơn: 2,5km

• Đại siêu thị BigC: 6km

• Trung tâm quận Hà Đông: 3km

• Đại học Hà Nội: 6km

3.Diện tích:

– Căn hộ 2PN: 57m2 – 85 m2.

– Căn hộ 3PN: 111 m2.

 

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

4.Giá bán và thanh toán

Giá chỉ 18 triệu/m2 (FULL VAT + NT).

Ký Hợp đồng mua bán với CĐT.

***Tiến độ thanh toán:

+ Vào Đợt 1 : Nhà đầu tư Trả 20% HĐMB Khi ký Hợp đồng ( xong hầm móng )
+ Vào Đợt 2 : Nhà đầu tư Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 5.
+ Vào Đợt 3 : Nhà đầu tư Trả 10% HĐMB khi hoàn thành tầng 20.
+ Vào Đợt 4 : Nhà đầu tư Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 35.
+ Vào Đợt 5 : Nhà đầu tư Trả 15% HĐMB khi hoàn thành tầng 48( xong phần thô )
+ Vào Đợt 6 : Nhà đầu tư Trả 25% HĐMB  khi bàn giao căn hộ Thàng 9/2017.
+ Vào Đợt 7 : Nhà đầu tư Trả 5% khi nhận sổ đỏ

Dự kiến bàn giao Quý II/2016.

Liên hệ Đặt cọc Chung cư Vinafor Vạn Phúc

Hotline 097.5555.388

http://kiemchungcu.com/listings/chung-cu-vinafor-hoang-vuong-48-van-phuc/